ANANTARA LAWANA – KOH SAMUI RESORT

  • WTUSM-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    ANANTARA LAWANA – KOH SAMUI RESORT

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 10,200

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
ประะเภทห้อง
ราคาห้อง (2 คืน/2ท่าน)
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด
Deluxe Lawana
10,200
ผู้ใหญ่ 3
Anantara Pool Villa
19,000
ผู้ใหญ่ 2+เด็ก 2
ราคาท่านที่ 3 หรือ 4 ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปี ขึ้นไป เสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 4,600 บาท/ท่าน เด็ก อายุ 4-11 ปี เสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 3,000 บาท/ท่าน เด็ก อายุ 4-11 ปี ไม่เสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 1,600 บาท/ท่าน

อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท
92/1 หมู่ 2 ต.บ่อผุด หาดเฉวง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
เช็คอินได้ตั้งแต่: 15:00 เช็คเอาต์ได้จนถึง: 12:00

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. โปรโมชั่นห้องพัก พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
2. ราคาแพ็กเกจ เข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน ระยะเวลาสำรองห้องพัก วันนี้ – 20 ธ.ค. 63 ระยะเวลาเข้าพัก 1 ก.ค. – 20 ธ.ค. 63
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
4. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับการจองแบบ FIT เท่านั้น (จองได้ไม่เกิน 9 ห้อง)
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจอง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

การยกเลิก
เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว

กรณีทำการยกเลิกเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1. แจ้งยกเลิกภายใน 21 วันก่อนวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด