บัตรดินเนอร์ล่องเรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล (Wonderful Pearl)

 • WTWDP-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  บัตรดินเนอร์ล่องเรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล (Wonderful Pearl)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 890

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl รอบปกติ เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

19.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
19.20 น. ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
19.30 น. ออกจากท่าเรือริเวอร์ชิตี เชิญทุกท่านรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ, วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ, พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และ ขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา
21.30 น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563

รอบ 1 เวลา 18.00-20.00 น.

17.30 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
17.40 น. ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
18.00 น. ออกจากท่าเรือริเวอร์ชิตี เชิญทุกท่านรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ, วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ, พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และ ขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา
18.10 น. เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสด จากวง MODE 7
19.30 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ทางเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล เตรียมไว้บริการ
20.00 น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563

รอบ 2 เวลา 20.30-23.00 น.

20.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
20.30 น. ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
20.45 น. ออกจากท่าเรือริเวอร์ชิตี เชิญทุกท่านรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ, วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ, พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และ ขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา
20.50 น. เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสด จากวง MODE 7
21.30 น. ชมการแสดงชุดพิเศษ
22.30 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ทางเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล เตรียมไว้บริการ
23.00 น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการขาย 1 – 31 ตุลาคม 2563

การเดินทาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

ผู้ใหญ่ ราคาพิเศษ 890 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ราคาพิเศษ 690 บาท/ท่าน

 

วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563

รอบ 1 เวลา 18.00-20.00 น.

ผู้ใหญ่ ราคาพิเศษ 990 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ราคาพิเศษ 790 บาท/ท่าน

 

วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563

รอบ 2 เวลา 20.30-23.00 น.

ผู้ใหญ่ ราคาพิเศษ 1,290 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ราคาพิเศษ 990 บาท/ท่าน

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม 

 1. การล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
 2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
 3. เครื่องดื่มต้อนรับ
 4. การแสดงดนตรีสด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น

 1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
 2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี