บัตรดินเนอร์ล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ (Royal Princess Cruise)

  • WTRYP-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บัตรดินเนอร์ล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ (Royal Princess Cruise)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 700

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 3 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ Royal Princess Cruise รอบปกติ
เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.45-21.45 น.

18.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 8
19.30 น. เชิญท่านลงเรือ(ท่าเทียบเรือที่1) พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)
19.45 น. เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ มุ่งหน้าสู่สะพานพระราม 8  ท่านจะได้ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา เริ่มต้นกับเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊งฟรุ๊ตพันซ์ไอซ์บลู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรา เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่ขับด้วยนักร้องมืออาชีพ
20.00 น. ท่านจะได้เริ่มอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ประสานกับฝีมือของเชฟมืออาชีพพร้อมให้ทุกท่านได้รับประทานอย่างเต็มอิ่มตลอดการเดินทางรับชมบรรยากาศของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของไทย ชมความงดงามของ วัดอรุณราชวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม๘ และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย
21.45 น. เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินตลอดการล่องเรือของเรา

 
วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563 เวลาล่องเรือ 3 ชั่วโมง
รอบ 1 เวลา 17.00-19.00 น. / รอบ 2 เวลา 19.45-21.45 น. 

15.30 น./
18.00 น.
เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์เรือ รอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 8
16.50 น./
19.45 น.
เชิญท่านลงเรือ(ท่าเทียบเรือที่1) พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)
17.00 น./
20.00 น.
เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมบรรยากาศความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้องมืออาชีพ
17.30 น./
20.30 น.
เชิญชมการแสดงรำไทย ชุดที่ 1
17.45 น./
21.00 น.
เพลิดเพลินกับการบรรเลงดนตรีสด และเสียงนักร้องมืออาชีพ พร้อมชมสองฝั่งแม่น้ำ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย
18.15 น./
21.30 น.
เชิญชม การแสดงรำไทย ชุดที่ 2
18.30 .น/
22.00 น.
เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงที่ทางเรือรอยัลปริ้นเซสครูซ จัดเตรียมไว้บริการ บริเวณสะพานสาธร (1 กระทง สำหรับ 2 ท่าน)
19.00 น./
22.45 น.
เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ โดยสวัสดิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินตลอดการล่องเรือของเรา

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการขาย 1 – 31 ตุลาคม 2563

การเดินทาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563

  จันทร์-พฤหัส ศุกร์-อาทิตย์
ผู้ใหญ่ ราคาพิเศษ 700 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 780 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ราคาพิเศษ 550 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 600 บาท/ท่าน

 

วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563  มี 2 รอบ

  รอบ 17.00-19.00 น. รอบ 19.45-22.45 น.
ผู้ใหญ่ ราคาพิเศษ 750 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 990 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ราคาพิเศษ 600 บาท/ท่าน ราคาพิเศษ 750 บาท/ท่าน

  กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

รายละเอียดและเงื่อนไข

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือรอยัลปรินเซสครูซ
2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด กรุณาแจ้งหลักฐานในการทำจอง)
5. การแสดงดนตรีสด
6. ล่องเรือในวันลอยกระทง ฟรี กระทง 1 กระทง สำหรับ 2 ท่าน
7. ที่จอดรถ เอเชียทีค ฟรี 3 ชั่วโมง จากนั้นค่าบริการตามปกติ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี